سیستم درخواست خودرو تحت وب

نرم افزار درخواست خودرو تحت وب، به منظور اتوماسیون درخواست خودرو ایجاد گردیده است که با درخواست سرویس از سوی کاربر شروع میشود و پس از تائید توسط مدیر مربوطه (در صورت تمایل سازمان)  به دست ناظر و پس از تائید توسط ناظر به دست کارگزار (یا دستیار و یا مسئول توزیع خودرو) میرسد و با اختصاص یک راننده به درخواست مورد نظر از سوی  کارگزار و نیز بازگشت راننده از سرویس و ثبت ساعت بازگشت وی، پروسه به پایان می رسد.

+98 21 88342962 - 3

+98 21 88311984

Provide by Narmafzarans

Design by Narmafzarans (AmirHossein)

© گروه نرم افزاران پارسیان 1999