پشتیبانی شرکت نرم افزاران

واحد پشتیبانی و نگهداری محصول درتحقق جلب رضایت مشتریان، محصولات نرم افزاری تولیدی شرکت را با توجه به توان فنی تخصصی و همچنین ساختار پویای واحد، پشتیبانی می نماید.

 

 

  این واحد متعهد است تا خدمات زیر را در ارتباط با مشتریان ارائه نماید:

 

رفع خطا ها و مشکلات که در حین اجرای سیستم های کاربردی بوقوع می پیوندد      ●

 …اعلام و ارتقاء سیستم های نرم افزاری از قبیل نصب نسخ جدید ، اصلاحات و      ●

انجام درخواست های جدید نظیر گزارشات و غیره در صورت لزوم      ●

اعمال تغییرات جزئی و زیر بنایی در سیستم های کاربردی      ●

نگهداری و تبدیل اطلاعات سیستم های کاربردی در وضعیت بهینه      ●

تهیه مستندات بروز شده حین انجام تغییرات برروی سیستم های کاربردی      ●

این واحد برای اولین بار و در جهت خدمت رسانی بیشتر متعهد می شود که برای کلیه محصولات ارائه شده توسط این شرکت ضمن پشتیبانی رایگان برای مدت معین ، در فواصل زمانی معین محصولات خود را مورد بازبینی قرارداده و از کارکرد صحیح آنها اطمینان حاصل نموده و در صورت نیاز نسبت به رفع ایراد آنها اقدام لازم را بعمل آورد.

 

+98 21 88342962 - 3

+98 21 88311984

Provide by Narmafzarans

Design by Narmafzarans (AmirHossein)

© گروه نرم افزاران پارسیان 1999